My Blog List

Contractul de inchiriere auto

Orice inchiriere a unui autoturism, indiferent de perioada pentru care se inchiriaza, se face in baza unui contract de inchiriere, care stabileste foarte clar termenii si conditiile tranzactiei. De obicei partile intre care se incheie un astfel de contract sunt Locatorul (in general persoana juridica – firma de la care se inchiriaza) si Locatar (persoana fizica sau persoana juridica), acesta din urma primind masina spre folosinta pentru o anumita perioada de timp, ce urmeaza a fi stipulata in contract.

Nicio firma de inchirieri auto Bucuresti, - fireste, vorbim despre firme serioase, cu experienta asa cum este si rentbucuresti.ro – nu va va inchiria o masina fara un astfel de contract, in care sa fie precizate toate taxele, eventualele penalizari si cazurile de forta majora ce pot interveni.
Contractul va cupinde datele de identificare ale Locatorului si Locatarului, toate datele masinii care face obiectul contractului, si de asemenea se va preciza unde urmeaza a fi folosita masina – pe teritoriul tarii sau in afara acestuia (daca firma de inchirieri auto are o astfel de politica).

Tot in contractul de inchiriere a autovehiculului vor trebui mentionate aspecte legate de preluarea si de returnarea masinii. Vorbim aici despre data, ora, locul ridicarii si returnarii masinii, starea generala a autovehiculului si starea rezervorului. Atentie la acest capitol din contract, pentru ca aici apar de obicei penalizari, care de regula sunt mentionate in contract dar sunt usor de trecut cu vederea daca nu se citeste cu atentie actul inainte de semnare. De obieci se platesc taxe suplimentare pentru returnarea autovehiculului la alta ora si data decat cea convenita prin contract, dar si in alt loc. De asemenea, se platesc taxe pentru returnarea masinii cu rezervorul golit sau nu la aceeasi capacitate cu starea de la inchiriere. Pentru avarii aduse masinii, exista desigur garantia, care face obiectul unui capitol aparte din contract.

Garantia perceputa de catre firmele de inchirieri auto este in general un depozit pe cardul clientului. Practic, suma perceputa ca garantie se blocheaza un termen dat (stabilit prin contract), pana ce se fac verificarile legate de starea masinii la returnare si se stabileste daca s-au adus sau nu avarii autovehiculului.